Megfigyelő kamerák

Telephelyünkön, a 8200 Veszprém Jutasi út 1. alatti Centrum-Medical intézményben, a GDPR-nak megfelelően megfigyelő kamerákat üzemeltetünk vagyonvédelmi céllal.

TÁJÉKOZTATÓ A HELYISÉGBEN FELSZERELT
ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL

Összhangban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).

Globula Bt.
Székhelye: 1092 Budapest, Ferenc krt. 36.
Telephelye: 8200 Veszprém, Jutasi út 1.

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk a Globula Bt., telephelyén, a 8200 Veszprém Jutasi út 1. sz alatt, a belső udvaron, valamint az ügyfél-fogadásra nyitva álló helyiségeiben (közlekedők és váró) vagyonvédelem érdekében, elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést is lehetővé tesz (továbbiakban felvétel).  Az általunk alkalmazott eszköz az Ön tevékenységét is rögzíti.

A Társaságunk személyes adatkezelésének alapja az Ön önkéntes hozzájárulása, ezért felhívjuk a figyelmét arra, amennyiben Ön jelen tájékoztatás ismeretében belép a kamerával megfigyelt területre, úgy ezzel a magatartásával hozzájárulását megadottnak tekintjük a felvétel készítéséhez. Amennyiben Ön nem kívánja megadni hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez úgy kérjük, ne lépjen be a kamerával megfigyelt területre.

A felvételt cégünk a Globula Bt. jelen telephelyén (8200 Veszprém Jutasi út 1. sz alatt) tároljuk három munkanapig.

Az adatok megismerésére jogosult személyek: Társaságunk ügyvezetője, a helyettese és a kezelő személyzet.

A rendszert felügyelő személy elérhetősége:

Gobula Bt.
Lakatos Csaba Gábor
ügyvezető

Telefonszám: +36 30 516 8662
Emailcím: info@globula.hu
Levelezés cím:
Globula Bt.
Lakatos Csaba
8200 Veszprém, Jutasi út 1.

Amennyiben Önnek jogát vagy jogos érdekét a felvétel adatának rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti Társaságunknál, hogy az adatot ne semmisítsük meg, illetve azt ne töröljük le.

Az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait jogszabály tartalmazza, mely alapján

  1. adatkezelésünkről tájékoztatást,
  2. a kezelt adatokkal kapcsolatban adathelyesbítést, törlést illetve zárolás kérhet, valamint
  3. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, továbbá
  4. jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, kártérítést és sérelemdíjat követelhet.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).

Veszprém, 2019 február 1.

Lakatos Csaba Gábor
ügyvezető
Globula Bt.
8200 Veszprém, Jutasi út 1.

Adatvédelemért és adatkezelésért felelős kapcsolattartó:

Lakatos Csaba Gábor
Tel.: +36 30 516 8662
Email: info@globula.hu